9. Skupščina DKD SPR

datum: 17.06.2020

kategorija: izobraževanja in dogodki

Kadrovsko društvo severne Primorske

vabi na 9. skupščino, ki bo v sredo, 17. junija 2020 ob 16.00 uri
na Severno Primorski gospodarski zbornici, Nova Gorica.

Predlagani dnevni red:

1. Uvodni pozdrav predsednice, mag. Nevenke Volk Rožič in preveritev prisotnosti in
sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine Kadrovsko društvo severne Primorske (v nadaljevanju:
društvo) – predsednika, zapisničarja in overovitelja zapisnika
3. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019
4. Poročilo o delu in finančno poročilo društva za leto 2019, predsednica Nevenka Volk
Rožič
5. Obravnava Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2020, predsednica Nevenka
Volk Rožič
6. Določitev članarine za leto 2020
7. Razno/»kadrovičkanje«