predstavitev

Vizija

Cilj Kadrovskega društva severne Primorske je, da v širšem lokalnem okolju postane ugledno, prepoznavno in vplivno združenje strokovnjakov na področju ravnanja z ljudmi pri delu.

 

Poslanstvo

Razvijamo strokovnjake na področju ravnanja z ljudmi pri delu, naše sodelavce, stroko in se povezujemo z drugimi strokovnimi področji. Izobražujemo, usposabljamo, informiramo, pripravljamo za samostojno delo, izboljšujemo in širimo socialne mreže.

 

Strateški cilji 2021-2025

 • Promocija HR funkcije
 • Ozaveščanje o pomembnosti strokovnega dela na kadrovskem področju v regiji
 • Strokovna podpora in pomoč članom društva pri reševanju aktualnih HR izzivov
 • Organizacija strokovnih srečanj
 • Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov
 • Povezovanje društva z drugimi strokovnimi deležniki (sorodna društva in interesna združenja)
 • Izvajanje mentorstva na kadrovskem področju
 • Delitev dobrih HR praks
 • Oblikovanje predlogov, pobud in stališč v zvezi z aktualno zakonodajo
 • Mreženje

 

Organi društva

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Častno razsodišče

 • Peter Korenjak - predsednik
 • mag. Nevenka Volk Rožič
 • Anisa Faganelj
 • Eva Cvelbar Primožič
 • Tina Čermelj - blagajnik
 • Ina Zupanc - tajnik

 

 • Radovan Kragelj
 • Matej Obid
 • Mateja Lednik
 • Valentina Fegic Birsa
 • Metka Jelinčič Maraž
 • Peter Jan