Priznanja Slovenske kadrovske zveze

datum: 26.01.2017

kategorija: novice

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2017. Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije. Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

 

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:

 • k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
 • k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

 

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:

 • učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju 
 • aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
 • pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

 

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:

 • na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
 • učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
 • imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
 • uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

 

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:

 • dobra organiziranost društva,
 • količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov,
 • udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ,
 • urejeno administrativno-finančno poslovanje.

 

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ. 

Rokovnik:

 1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
 2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 1. marca 2017 na naslov boris.dular@krka.biz ali na naslov Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana oz. sekretar@skz.si.
 3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 8. marca 2017 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
 4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 10./11. aprila 2017 v Portorožu.