Predstavitev dobrih praks: Koncern KOLEKTOR

datum: 13.10.2015

kategorija: izobraževanja in dogodki

Predstavitev dobrih praks koncerna KOLEKTOR

Tokratno druženje je bila izjemna priložnost za managerje, kadrovike  in vse, ki so izkazali zanimanje za predstavitev njihovih dobrih praks pri ravnanju z ljudmi pri delu. Mag. Eva Cvelbar Primožič nam je izčrpno predstavila delovanja njihove Službe za kadre in projekt, ki so ga poimenovali "Celovit razvoj ključnih kadrov in talentov". 
Pod vodstvom g. Roberta Šinkovec in Sebastjana Franzini, je v nadaljevanju sledil tudi ogled sodobno opremljene orodjarne.