Sodelovanje društva v projektu LAS: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela LAS

datum: 02.09.2019

kategorija: prispevki

 

LAS logoti

Kadrovsko društvo je partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. Skupaj z ostalimi partnerji je v okviru projekta pripravila anketo o potrebah po kadrih.

Rezultati ankete kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih težave z zagotavljanjem kadrov. Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarju, šivilja, kuharji, natakarji, prodajalci, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.

Brezposelni delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki (vzgoja in izobraževanje, ekonomija, razvijalci spletnih strani..), tehniki (ekonomski tehniki, komercialisti, administracija, tajniki, računalništvo...). Visoka pripravljenost zamenjati poklic (74 %), posebej med mladimi in osebami s V. ravnjo izobrazbe, predvsem na področju trgovine, komerciale, proizvodnje, socialnega varstva…. Najmanjša je pripravljenost za zaposlitev v gradbeništvu.

V naslednjih mesecih bomo posneli promocijske filme o deficitarnih poklicih, ki jih bomo predstavljali po goriških osnovnih šolah in na ta način vršili promocijo poklicev.