8. Skupščina DKD SP

datum: 05.06.2019

kategorija: izobraževanja in dogodki

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav predsednice,  mag. Nevenke Volk Rožič in preveritev prisotnosti in sklepčnosti
  2. Predavanje »Kako v organizaciji vzpostaviti kulturo učinkovitosti  in kako na učinkovit način spreminjati naše navade, tako da bomo uspešni pri doseganju tega, kar nam je v življenju najpomembnejše« -  Uroš Kozina.
  3. Izvolitev organov skupščine Kadrovsko društvo severne Primorske (v nadaljevanju: društvo)
  4. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018
  5. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2018
  6. Poročilo o delu  in finančno poročilo društva za leto 2018, predsednica Nevenka Volk Rožič
  7. Obravnava Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2019, predsednica Nevenka Volk Rožič
  8. Določitev članarine za leto 2019
  9. Razno/»kadrovičkanje«